Denta Class

เกี่ยวกับเรา

About Us

Denta Class

สถาบันฝึกอบรมธุรกิจทันตกรรม ที่ปรึกษาธุรกิจ และนวัตกรรมทางแพทย์ที่ทันสมัย ครบวงจร

เราต้องการพัฒนาทักษะด้านทันตกรรม ได้เรียนรู้อย่างเข้มข้น และใช้ได้จริงผ่านประสบการณ์ของวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
มาแชร์ประสบการณ์ให้ คุณประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

คอร์สเรียนทั้งหมด

คอร์ส เปิดคลินิกทันตกรรมแบบมืออาชีพ

เรียนตั้งแต่ยังไม่รู้อะไรเลย ไปจนเปิดร้านได้ครบวงจร
“จ่าย 1 คอร์ส ได้ถึง 5 คอร์ส”
☑️ คอร์ส เริ่มต้นเปิดคลินิกทันตกรรม
☑️ คอร์ส บริหารคลินิก
☑️ คอร์ส การเงินและบัญชี คลินิก
☑️ คอร์ส คอร์ส บริหารบุคคล HR
☑️ คอร์ส การตลาดคลินิก ให้ลูกค้าเต็มร้าน

คอร์สเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

ฝึกผู้ช่วยคุณหมอให้เป็นมือขวาในห้องทำฟันแบบมืออาชีพ 
☑️ พื้นฐานผู้ช่วยทันตแพทย์
☑️ งานอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และจัดฟัน
☑️ งานเฉพาะทางทันตกรรม
ที่ปรึกษาธุรกิจทันตกรรม

ปรึกษาการเพิ่มคลินิกเริ่มต้นจาก 0 จนเปิดคลินิกได้ แบบใกล้ชิด ให้คุณมั่นใจ ปิดประตูความเสี่ยง และสำเร็จได้ในธุรกิจทันตกรรมแบบมืออาชีพ

รีวิวความประทับใจจากผู้เรียน

Scroll to Top